Artykuły pomocnicze do akwarystyki

aquarium, bufor pH

Oferujemy produkty pomocnicze w akwarystyce, między innymi bufory kalibracji sond pH. Oferujemy także usługi w zakresie analizy podstawowych parametrów wody akwariowej: pH, twardość, eC, zawartość azotanów, fosforanów,

Aktywne filtry: