Badania gleby, analiza ziemi

Żyzność gleby zależy od jej właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. Parametry te można określić jedynie za pomocą analizy gleby, która umożliwią poznanie ilości składników mineralnych (azot, fosfor, potas agnez), organicznych (próchnica), oraz pH. Dzięki badaniu ziemi i posiadaniu tej wiedzy możemy precyzyjnie określić dawkę nawozu dostosowaną do danej uprawy. Analiza gleby czyli badanie ziemi jest podstawą sporządzenia planu nawożenia, czyli zaleceń nawozowych pod konkretne uprawy. Podstawowa analiza rolnicza ziemi kosztuje 40 zł.

Oferujemy usługi i produkty dla rolnictwa i ogrodnictwa: 

  • badania gleby (azot, fosfor, potas, magnez, siarka, mikroelementy)
  • analiza pH
  • plan nawożenie i zalecenia nawożenia
  • preparaty zakwaszające do uprawy borówek
  • stymulatory wzrostu roślin
  • analiza paszy dla zwierząt

Aktywne filtry:

  • Powszechną praktyką spotykaną zwłaszcza w małych gospodarstwach jest coroczne stosowanie tego samego nawozu w takiej samej dawce. W takim przypadku często okazuje się, że stężenie jednego składnika jest stanowczo zbyt wysokie, podczas gdy braki innych składników obniżają plonowanie. Przeprowadzenie analizy gleby pozwala zaoszczędzić pieniądze przez stosowanie tylko niezbędnych składników nawozowych w obliczonych dawkach.

  • Stosowanie nawozów bez rzetelnej wiedzy na temat stanu gleby może skutkować nadmiernym nawożeniem, co ma negatywne skutki nie tylko na uprawy ale i na środowisko naturalne, zwłaszcza jeśli mowa o nawozach azotowych. Wdrażana w Polsce tzw. dyrektywa azotanowa ma na celu ograniczenie zamieszczania wód powierzchniowych nawozami azotowymi, lecz aby nie przyniesie ona zamierzonego skutku bez analizy gleb i roślin na zawartość azotu. Za sprawą wprowadzania programu azotanowego badanie gleby na zasobność w azot stanie się obowiązkowe w przypadku większych gospodarstw.