Badanie polimerów i tworzyw sztucznych

badania plastików

Badania polimerów i innych tworzyw sztucznych wykonane przez laboratorium SajTom Light Future zapewniają bezpieczne i wydajne wykorzystanie polimerów w różnych dziedzinach przetwórstwa oraz w recyklingu. Oferujemy badania folii, granulatów i regranulatów, surowców jak i gotowych obiektów. W badaniach wykorzystywane są nowoczesne i zaawansowane metody badawcze takie jak analizy spektroskopowe (spektroskopia FTIR, UV-vis), czy metody elektrochemiczne i chromatograficzne (chromatografia gc). Oferujemy różnorodne badania tworzyw sztucznych: widma FTIR tworzywa, badanie migracji tworzyw, ocena biodegradacji tworzyw biodegradowalnych. Widmo FTIR pozwala na identyfikację chemiczną plastiku oraz ocenę domieszek i zanieczyszczeń. Badanie migracji służy ocenie przydatności tworzywa sztucznego do kontaktu z żywnością. Badanie biodegradowalności pomaga ocenić szybkość rozpadu tworzyw. Zapraszamy do kontaktu także w sprawie innych analiz tworzyw sztucznych. 

Aktywne filtry: