Roztwory kalibracyjne pH, elektrolity i wzorce

Zestaw buforów pH do kalibracji elektrod

W naszej ofercie znajdują się bufory czyli płyny kalibracyjne pH do wszystkich typów sond pH a także elektrolity i płyny do uzupełniania elektrod. Preparaty kalibaracyjne i wzorce przygotowane są z użyciem wysokiej klasy wody oraz odczynników o analitycznym stopniu czystości. Każda partia podlega kontroli i weryfikacji na podstawie wewnętrzych procedur zgodnych z międzynarodowymi normami jakości. 

Aktywne filtry:

Bufory pH mogą być wykorzystywane do kalibracji zarówno profesjonalnych pH-metrów w zastosowaniu laboratoryjnym jak i prostych mierników i sond wykorzystywanych w akwarystyce, winiarstwie, przemyśle czy rolnictwie.

Przed zakupem warto sprawdzić w instrukcji obsługi miernika jakie wartości buforów pH można użyć do kalibracji. Typowo są to zestawy 2 lub 3 buforów na przykład o wartościach pH=4, pH=7 i pH=9.

Elektroda przed każdym pomiarem powinna być opłukana wodą destylowaną i osuszona. Elektroda pH powinna być przechowywana w odpowiednim elektrolicie, najczęściej jest to 3 molowy chlorek potasu (3M KCl). Jeśli elektroda jest silnie zabrudzona polecamy jej wyczyszczenie przy użyciu preparatu do czyszczenia elektrod. Odradzamy wykorzystanie do tego celu mydła lub płynu do mycia naczyń.