Badanie ziemi - krok po kroku

wrz 09 2022
jak pobrać ziemię do badań

Wysokie plony roślin uprawnych wymagają prawidłowego zaopatrzenia w kilkanaście niezbędnych składników pokarmowych - makroskładników i mikroskładników. Dokładne obliczenie niezbędnej dawki składników nawozowych jest możliwe dzięki chemiznej analizie gleby.

Badania ziemi służą do określenia poziomu składników odżywczych znajdujących się w próbce gleby. W związku z tym wyniki analizy gleby przede wszystkim zależą od prawidłowego pobranie prób glebowych. Wyniki analizy gleby dostarczają producentowi rolnemu informację o ilości składników odżywczych nawozu potrzebnych do uzupełnienia pożądanego plonu.

Pobór próbek ziemi

Próbki gleby należy pobrać z profilu glebowego z warstwy ornej z kilkunastu miejsc pola tak, aby była reprezentatywna - przyjęło się że pobranie ziemi w 15-20 punktów na 1 ha zapewnia bardzo wysoką reprezentatywność próbki. Odpowiednia głębokość pobierania wynosi od 0-20cm na glebach ornych i 5-20cm na łąkach i pastwiskach (z miejsc pobrania próbek usunąć 5cm warstwę darni), zaś w sadach ziemię należy pobrać osobno z dwóch poziomów - z warstwy 0-20cm i 21-40cm. Jedna próbka gleby może reprezentować areał do 3 ha, jednak należy przy tym uwzględnić zróżnicowanie gleby na działce.

Pobraną ziemię należy wymieszać i przenieść około 0,5kg  gleby do pudełka lub woreczka, nadając numer na próbie i na sporządzonym przez siebie planie działek.

Przekazanie próbek do laboratorium

Próbki należy wysłać lub dostarczyć do naszego laboratorium bez zbędnej zwłoki. Korzystnie jest podać informację o planowanych uprawach, przez co rolnik może uzyskać obliczone zalecenia nawozowe.

 Ile kosztuje analiza gleby?

Podstawowy pakiet badań rolnych, który obejmuje analizę pH, fosforu, potasu, magnezu, zasolenia oraz sporządzenie planu nawozowego to koszt 40 zł/próbkę. Analizy rozszerzone obejmują dodatkowo analizę siarki, wapnia przyswajalnego, próchnicy czy mikroelementów.

 

wrz  09